Persephone matt black white rim

Black mat white rim

A short preview…